Programes base o a mida
Programes base

 • Siruscom (gestió comptable).
 • Sirusfac (gestió administrativa: compres, vendes, estocs).
 • Siruspro (control de presència i producció).
 • Sirusnom (gestió de nòmines).

Programes a mida

 • Gestió de magatzems.
 • Administració d'organismes dedicats a la recerca.
 • Control de processos productius.
 • Gestió d'activitats comercials.
 • Gestió de comerç electrònic.
 • Administració de botigues (TPV).
 • Gestió d'associacions.
 • Gestió de riscos laborals.
En quins sectors intervenim?

 • Logística i distribució
 • Recursos humans
 • Recerca biomèdica
 • Assessoria comptable i financera
 • Industrial
 • Comercial
 • Venda al detall
 • Associacionisme
 • Prevenció de riscos laborals

I quina tecnologia utilitzem?

 • RAD C++ Builder (http://www.embarcadero.com)
 • ASP.net
 • PHP
 • Bases de dades: SQL Server, MySQL, Paradox, etc...
 • Interacció amb Office i OpenOffice
 • Connectivitat directa amb SAP
 • Connectivitat directa amb Omron.
Espai de suport